11 Replies to “Hướng dẫn tải game,ứng dụng cho iphone thông qua itunes”

  1. Em vào itunes. Nhưng mà không có ứng dụng nào. Tìm kiếm nó cũng k ra cái nào. Chỉ trắng trơn. Không ra gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *