Posted onIEC Quảng Ngãi – HÀO HỨNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH JA – KIẾN TẠO DOANH NHÂN TRẺ TẠI IEC
♥️♥️ Với niềm tin vào tiềm năng vô hạn của các bạn trẻ.
♥️♥️ Niềm tin vào tác động mạnh mẽ của giáo dục và cách học tập thông minh thông qua trải nghiệm thực tế.

#IEC triển khai tổ chức giảng dạy Chương trình JA – Kiến tạo doanh nhân trẻ cho các cấp lớp từ Tiểu học đến THPT nhằm truyền cảm hứng và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trên bước đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

📌📌 Chương trình dành cho học sinh Tiểu học:
🌿 JA Ourselves
🌿 JA Our Family
🌿 JA Our Community
🌿 JA More than money
🌿 JA Chaching

📌📌 Chương trình dành cho học sinh THCS:
🌼 JA It’s my business
🌼 JA Economics for success
🌼 JA Career success

📌📌 Chương trình dành cho học sinh THPT:
✅ JA Personal Finance
✅ JA Job shadow
✅ JA Company program

💯💯 Cùng xem sự hào hứng của các bạn nhỏ lớp 2.2 #iSchool trong 1 tiết học #JA như thế nhé.
#NHG #IECQuangNgai #TapdoanNguyenHoang #human #humannhg #thanhphogiaoduc #thanhphogiaoducquocte #IECVietnam

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *