23 Replies to “Inujasha Khuyển Dọa Xoa Tập 14 Thuyết Minh”

  1. Tui thức đêm để xem này vậy có ai thức đêm để coi phim này thì giờ tay lên ¤—¤ !

  2. ghét cái con kikyo, xem phim từ hồi lớp 9 giờ xem lại vẫn ghét, tập nó chết lại thấy hợp lí quá, cứ nó xuất hiện là t tua luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *