34 Replies to “Inujasha Khuyển Dọa Xoa Tập 28 Thuyết Minh HD”

  1. Em muốn chị kagome có sức mạnh riêng của mình để chiến đấu ai thik cho 1 like

  2. Máu dê của miroku thật đáng sợ.Haizz…………😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *