20 Replies to “Inujasha Khuyển Dọa Xoa Tập 9 Thuyết Minh”

 1. Nói thật tuyên dương việc kênh thuyết minh cho những bạn lười xem sub, nhưng mình thấy thuyết mình như vầy coi hết cmn hứng. Mà thôi kệ dù sao cũng cám ơn kênh.

 2. 🌴🍃🌺🌺🍃🌴
  💛🌻🌻🌻🌻💚
  🌻🌻 😍 🌻🌻
  🌻Love YOU🌻
  🌻🌻 🌹 🌻🌻
  💚🌻🌻🌻🌻💛
  🌴🍃🌺🌺🍃🌴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *