12 Replies to “Khám phá thế giới – Singapore năm 2065”

  1. Vn khi nào vẫn còn xả rác bừa bãi và những đống rác ven đường bốc mùi hôi thối.lấn chiếm lòng lề đường thì có hằng trăm hàng ngàn năm chưa chắc theo kịp các nước khác

  2. Khi nào Việt nam tiêu diệt hết các cái độc ác mãi tàn phá giết hại tổ quốc con người việt nam thì khi đó các con người tổ quốc việt nam mới xây dựng bảo vệ phát triển mãi hạnh phúc tự do cho tất cả các con người tổ Quốc việt nam mãi mãi….

  3. Thật ra Việt nam hiện nay và vị lai không bao giờ được thua singa fo …nếu như Việt nam hiện tại và vị lai có thật nhiều con Người thật trí tuệ tài Đức Thông minh trí dũng thật vẹn toàn thiện lành chân chính yêu đất nước Việt nam và tổ quốc Việt nam cần phải có thật nhiều cái thật vĩ đại tốt đẹp thiện lành tự do hạnh phúc trong sạch thiện lành công bằng chân chính tài Đức vẹn toàn phát triển hơn mãi mãi…..chỉ có tôi mới biết làm được Việt đó…

  4. việt nam muốn phát triển thì phải có biện pháp mạnh hơn với bộ máy nhà nước, đối với các giáo sư tiến sĩ việt nam du học về phải có mức lương phù hợp theo cống hiên, chứ theo đà này 200 năm nữa việt nam cũng không có gì là phát triển.

  5. Việt nam diện tích lớn hơn Singapore gấp mấy chục lần mà quy mô nền kinh tế không bằng 1/3 họ,GDP đầu người gấp 54 lần VN.Lãnh đạo VN nếu có lòng tự trọng hãy xem lại mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *