Posted onKỹ thuật nuôi gà chọi, gà Đòn, gà tre, trang trại chăn nuôi gà của anh Nguyễn Phúc Bảo Thắng tại Bình Thạnh, TP.HCM. Anh là một mô hình chăn nuôi gà giỏi và thu lãi suất cao nhất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Xem chi tiết chương trình này tại Website:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

13 Replies to “Kỹ thuật nuôi gà Chọi, gà Đòn (Giàu lên từ nuôi gà chọi, gà tre)”

  1. Những thiết bị hữu ích giúp cho các trang trại chăn nuôi tự sản xuất thức ăn cho vật nuôi của mình và làm giàu nhanh chóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *