6 Replies to “lá cờ (HDD karaoke)”

  1. Ad ơi có thể làm tone nữ bài này giúp mình không? Mình sắp thi hát ở trường rất muốn hát bài này mà tone nam thấp quá hát không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *