37 Replies to “Lạc vào xưởng độ xe chống đạn ở Bắc Kinh và lái thử BaiC BJ80 bản độ.”

  1. Miết vào nhung nhiều xong xờ tay nắm kim loại bị điện giật là là đúng rồi :)) cho nên là tốt nhất là bọc da đừng bọc nỉ bọc nhung :))

  2. Trung Quốc chỉ những chiếc xe vỡ vẩn cho cái bọn người Việt Nam đến xem thôi nói với quân đội thì Việt Nam là cái thá gì so với trung quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *