31 Replies to “Làm Mạch Test Điều Khiển Hồng Ngoại Không Thể Đơn Giản Hơn Được Nữa”

  1. lấy đầu remod chỉa vào camera điện thoại sẽ sáng lên tia hồng ngoại hệ điều hành ios không làm đc

  2. A có thể chế cho chạy môtơ mini liên tục đc k,, khi nhấn remote và giữ im thì motow quay khi thả nút ra thì dừng

  3. cầm điều khiển chỉ vào camera điện thoại cũng biết đc điều khiển còn hoạt động ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *