47 Replies to “Làm Nồi Canh Chua Me Non MỘT ĐỐNG CÁ Ăn Cực Đã | TLV”

  1. Quy thanh lay lam bác thềm chay nước miếng noi canh chua ca cua con bác o thềm thíth Nén ca bác rất them

  2. đề nghị tac cả mọi người hủy kênh của thánh lay và khánh ma hết đi.cho bỏ cái tật góp ý k nghe.k ai xem và dk kênh thu xem còn lao nữa k

  3. coi vui mà nhìn thấy ông cà lem zì đấy…ai củng ăn gòi nc vui vẻ…cón đúng mình ổng cấm đầu ăn ko nói 1 lời…mắt thì ko thèm nhìn ai ngoài đồ ăn…nhai nhìu quá mỏ méo lun gòi :v :v

  4. Hâm mộ từ cái tên và cách troll người khác rat vui. Thích từ lúc đầu khi xem clip. còn bay giờ clip k còn vui nữa khi có các thành viên như thánh carem..

  5. Thánh lầy đi thi thách thức danh hài có đậu o cha nội. Sao im re vậy . Thi tiết mục con nhỏ ngồi cầu tiêu ỉa. 2thằng ngồi rìn chọi con nhỏ.😁 toàn là thánh o hú hồn.😭 toàn thánh ăn trực o vãi lồn.😁

  6. Hỏi thiet nha thánh Lầy cái ao vuông tôm của chú thiếm 2 .hết cá hết tôm hết cua hết ba khia chua thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *