ThơVN.Net

Thông báo mới

Lặng

Nhẹ nhàng bước trên con đường thân quen
Tôi lặng người nhìn dòng đời thay đổi
Mới ngày nào còn bỡ ngỡ không thôi
Mà giờ đây sắp xa lìa trường cũ
Ôi! một thời lập bè lập lũ
Cùng giỡn đùa nói chuyện cười vui
Sao giờ đây quyến luyến bùi ngùi
Bước chậm lại để mơ màng hồi tưởng
Là kỉ niệm hòa đôi chút yêu thương
Gói tình cảm nào qua từng trang vở
Khi thì giận hờn tức tối vu vơ
Khi lại gây ra những chuyện không ngờ
Nay ôm trọn gửi vào sâu kí ức!

                                             –TD–
Lặng
Tags:

Thơ Đọc Nhiều