23 Replies to “Lấy thuyền hơi đi câu tôm gặp tàu lớn chạy sóng đánh ầm ầm vào thuyền và cái kết…”

  1. Mua cai máy bơm có đầu usb+ cục xạc dự phòng ghim vào cho n tự bơm hơi đâu mà vác nùi nùi bơm muống tắc thở :')

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *