15 Replies to “Lên đỉnh Fanxipang 3145m cùng Sài Gòn ngày nay (Tập 2) ☆ Ký sự Sapa”

  1. 3145M LÀ CỰC CỰC THIẾU OXY ((mình là miền núi); núi hít vào hơn nhiều 3,4lần Mới Đủ Ôxy. : này: mà : núi phổi KHỔNG LỒ : < mà có luồng hít. vào CỰC. KHỔNG LỒ (voi ro'ng) ; ; < – – – -egairuot;LH; HIEU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *