11 Replies to “LIVE SEA GAME 2019/ Trực tiếp Bóng chuyền nữ Việt Nam vs Nữ Philippines”

  1. Bùi nghà đánh hay chuyền 2 Việt Nam! Làm giảm sút đi sức tấn công ảnh hưởng toàn đội nếu là linh chi hay hơn hẳn lâm oanh cũng tạm nhưng chưa biến hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *