29 Replies to “Livestream cho vay nặng lãi, đàn anh Khá “Bảnh” bị bắt”

  1. Phap luât chua xu hêt tôi kha banh con đê lot tôi vi nhu xu dung chât ma tuy kich đông bao luc xa hôi đen cho vay nang lai phai cho kha banh an com tu vinh viên vi no gây mâm hai xho thê hê tre viêt rât nhiêu tac đông xâu đên xa gôi v v v

  2. Ae tốt của Khá bảnh. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nể luôn. Mãi k rời xa nữa nhé

  3. Người có tiền , có quyền lực ngầm chống lưng thì đi tù như đi chơi ấy mà . Bạn bè t đi tù nên t biết

  4. lên mạng khoe để cho chính quyền công an nhòm ngó … mấy ông nhắm thoát dc ko mà chơi dại thế

  5. Nguoi sai pháp luật chứ sai j đeo vàng với khoe tiền .đéo mẹ con phóng viên nói liên thien .chắc là gen tỵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *