7 Replies to “Lộ dấu hiệu Asanzo vi phạm về nhãn hiệu và trốn thuế”

  1. Lâu quá vẫn chưa thấy khởi tố bắt thằng tam chủ tịch Asanzo nhỉ bằng chứng rõ ràng có cả hình ảnh và video của báo chí đăng ầm ầm rồi điều tra lâu thế,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *