21 Replies to “Lý Do Thái Lan Sẽ Phải Rất Dè Chừng Bộ Đôi Công Phượng – Quang Hải Của Việt Nam HD”

  1. Các bạn có thể xem video về Đoàn Văn Hậu tại đây nhé https://www.youtube.com/watch?v=2GlwdUmrX3k&t=65s

  2. Minh nghi vn co sức manh đoạn ket.. con thai lan họ moi thay hlv nen gắn ket lối Choi ko the bang vn được .. moi ng hay tự tin vào kq toi nay.. vn.2-1 thai lan

  3. Đúng là cp chỉ đá cùng văn toàn thì thái lan mới sợ còn có cp mà ko có văn toàn thì sức mạnh sẻ giảm đi rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *