32 Replies to “Màu nâu rêu khói , không cần tẩy tóc , ai cần công thức , cmt ở dưới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *