14 Replies to “Màu tóc đẹp”

  1. Học sinh nhuộm màu nâu ánh tím bình thường có thấy rõ màu không hay ra nắng mới thấy rõ hơn vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *