46 Replies to “Máy Bay Trực Thăng Quân Sự Chiến Đấu 33017 Model King Điều Khiển Từ Xa”

  1. cho tôi máy bay màu xanh đi ,nếu cho tôi ,tôi sẽ ủng hộ và đăng kí cho anh nhiều hơn ,và chia sẻ cho các bạn của tôi .

  2. He lô sóp, guy a i ét, guy a khủng bố , pờ lí bán pho ớt phai bum xựt. Thanh kiu
    Dịch: hello shop, we are Is, we are khủng bố. Please bán for us five booms. Thank you
    Việt: chào shop, chúng tôi là Is, chúng tôi là khủng bố, làm ơn bán cho chúng tôi 5 quả bom. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *