7 Replies to “Mỏ dầu quan trọng này sẽ được đặt trên bàn nghị sự của tổng thống Trump”

  1. Về học đoc lai đi chú phát thanh v này ngọng quá nghe đọc ,,đà lẵng ,,cứ tg cái ấy nó nặng quá đang tụt xuống gối kinh quá ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *