28 Replies to “Mở hộp KHỦNG các sản phẩm 12k trên Lazada”

  1. Các bạn muốn free ship thì canh lúc nó khuyến mãi fs đơn từ 0đ ấy lâu lâu km 1 lần chứ bt ship mắt lm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *