Posted onPHÁP THOẠI HOẰNG PHÁP là kênh Youtube chuyên đăng tải các bài giảng (pháp thoại) Phật giáo của những giảng sư hàng đầu hiện nay: Thích Chân Tính, Thích Bửu Chánh, Thích Quảng Thiện, Thích Trí Chơn, Thích Trí Minh, Thích Chân Quang, Thích Thiện Thuận, Thích Tâm Nguyên… và các chương trình Phật giáo tại chùa Hoằng Pháp như: Diệu Âm Hoằng Pháp, Ánh Sáng Phật Pháp, Hoa Mặt Trời… các khóa tu Phật Thất, khóa tu một ngày, khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thovn.net/category/suc-khoe/

10 Replies to “Người chết TAI NẠN, tự tử có về nhà được không? Mang thai 3 lần mà bị sẩy có phải VONG ÂM theo phá”

  1. Nam mô bôn sư thích ca mâu ni phật .con xin chi ân công đức sư phụ .cung các thầy tăng ni chùa hoàng phát thân tâm an lạc .nam mô A di đa phât

  2. Nam mô a di đà phật thầy giảng pháp nói vê nghiep kiep truoc va sau. Thây thích trúc thái Minh chùa ba vang cũng giang vê nghiêp. Vậy mà tiến si phât học nhật từ tu tại chùa giác ngộ lại vu khống cho thầy thái mih là giang nghiep dọa con nguoi. Chư ko có nghiep kiêp nào. Ma hiện tại ôg nhat từ đag rao rêu đang đàn nói vu khống như vây. Người đi tu ma sao cái tâm ko tịnh vẫn còn thích sỏ lá ba que nhu thây nhat tu liêu có phai thấu đó đang tạo nghiêp xấu ko a

  3. Nam mô a di đà phât, chung con xin tri ơn công đưc của các thây, xin kinh chúc các thây thân tâm an lac để cuu đo chúng sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *