Posted onVTC10 | Mặt nạ giấy bồi là đồ chơi lễ Tết truyền thống của trẻ em Hà thành. Cùng trò chuyện với nghệ nhân duy nhất còn giữ truyền thống làm mặt nạ giấy bồi tại Hà Nội.

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: link danh muc

One Reply to “Người giữ "bí kíp" làm mặt nạ giấy bồi | VTC10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *