8 Replies to “Nhà cầm quyền bảo kê cát tặc”

  1. Kinh doanh vốn không đồng thu tiền tỷ, cát tặc đều là chân tay ăn chia với các lãnh đạo từ dưới lên trên rồi chúng ăn hai mang ăn của cát tặc sau đó ăn tiền dự án kè sông ui cả hàng ngàn ngàn tỷ một đời lãnh đạo

  2. Bọn cầm quyền csvn là thổ phĩ tàu cộng nói tiếng việt nên trong trong nước cái lủ”cẩu tặc”nó mới loạn,ok?

  3. Một ví dụ điển hình của việc ác với dân. Cát tặc thì ngang nhiên giữa ban ngày mà ko thấy cảnh sát quân đội ra dẹp. Có phải là lợi ích nhóm???. Chỉ có người dân là khổ thôi. Mất nhà cửa, ruộng vườn. Cả một lũ khốn nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *