26 Replies to “Nhập môn biến thể – Phần 2 hướng dẫn giải Rubik Axis”

  1. Ai cho mình cái công thức pll chữ t hoặc chữ jb được không ?? Mình tìm không thấy công thức ở đâu

  2. mình có một góp ý là khi làm thì nếu được bạn nên tạo một số trường hợp đặc biệt để giúp mọi người hiểu rõ hơn và nếu làm được bên phải thì bạn có thể hướng dẫn thêm bên trái (ý kiến riêng :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *