ThơVN.Net

Thông báo mới

Nhịp đời

Có phải ai cũng một lần ra đi?

Bỏ lại sau lưng những gì đã có…

Có phải không cuộc đời là đen, đỏ?

Đặt đời mình theo gió cuốn trôi mau…

Trong cuộc đời ta cứ lướt qua nhau,

Nhưng ngày sau có còn gặp nhau nữa?

Nay ở đay giữ gìn một nửa,

Còn nửa đời ai hứa cho tương lai?

Nếu đành lòng mặc kệ ngày mai…

Thì nào đâu dặn lòng thôi không nghĩ?

Nếu đành lòng xóa bỏ mọi nghĩ suy…

Ai sẽ sống như người còn đang sống??

 

Nhịp đời

 

Vẫn cuộc đời chẳng thể nói không,

Đâu thể nào trông chờ lời hồi đáp.

Cuộc đời này phải chăng là bản nháp?

Để chuẩn bị cho vạn kiếp thương đau…

…Bước ra đi người lau dòng lệ chảy,

Đến nơi rồi có phải chốn yên vui?

Bước ra đi nào tránh khỏi ngậm ngùi…

Ánh mắt buồn…hẹn gặp ở phương xa!

                                         -TD-

Thơ Đọc Nhiều