One Reply to “Nhỏ vài giọt dầu gió lên bụng trước khi ngủ và xoa đều: Tác dụng mang lại sẽ rất tuyệt vời”

  1. Cảm ơn đã ra clip mih cũg từg bi đau bụg đau tuợg chừg chết luôn buồn nôn nhờ a trai lấy lọ dầu gjo cho xoa bug một lát sau khỏi luon.mih thẩy dầu gjó hữu ich nhiu lm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *