38 Replies to “NOOB vs PRO vs HACKER – Zing Speed Mobile”

  1. เพลงในคลิปเพลงอะไรหรอตอนที่ Noob อ่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อย

  2. แถมเลี้ยงบูสก็ไม่เป็นแล้วยังไม่รู้จักโค้งสามเหลี่ยมอีกอะนี้proหรือมือใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *