47 Replies to “NTN – Ninja Ném Hoa Quả Từ Độ Cao 1000 CM (Fruit ninja cut all fruit from 1000cm hight)”

  1. Các bác nông dân sẽ rất buồn đấy a, vì sản phẩm của họ đc làm ra từ mồ hôi nước mắt…lại có kết cục như vầy😥

  2. A Nam ơi a đứng coi chừng té ngen, nguy hiểm quá nhìn a đứng trên đó mà e hồi hộp giùm a á. A nhớ cẩn thận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *