30 Replies to “NỤ HỒNG MONG MANH – DJ TIÊN MOON & MC HẢI BABY IN FAME”

  1. Chắc sắp tới tới rèn luyện lại tướng tá quá. Lâu ngày ko chạy với phóg rào .càng ngày chân càng chậm nhỏ lại nhìn ớn quá… 🙄

  2. Bài thì cũng hay nhưng bổ cmn xung thằng trọc lắm mồm vcl ra dell cần nói thì hơn đoạn intro xàm xàm vài câu vào đã thấy dell ưa rồi ,, thứ hai DJ mà nhảy như mấy con ngành vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *