Posted onBài học lịch sử cho hậu thế
Vua Trần Dụ Tông cùng quần thần ăn chơi hưởng lạc. Do thói ăn chơi vô độ, bỏ bê chính sự, Trần Dụ Tông đã khiến triều Trần ngày càng suy yếu, giặc cướp nổi lên như ong.
Vì thói đam mê hưởng lạc, chỉ trong ít năm Trần Dụ Tông đã phá tan nát cơ đồ mà các bậc tiền bối dày công xây dựng trong cả thế kỷ.
Đất nước suy vong, mở đầu cho thời kỳ suy thoái của vương triều, dòng họ. Bản thân vua Trần Dụ Tông cũng bị sử sách và hậu thế phê phán kịch liệt. Đó là bài học muôn đời cho hậu thế

Thấy vua quan ăn chơi hưởng lạc, thế nước ngày càng suy vong, thầy Chu Văn An liền dâng “thất trảm sớ” xin chém đầu bảy tên gian thần, nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe theo. Biết không thể khuyên ông vua ham chơi nhà Trần, Chu Văn An treo ấn từ quan lui về Chí Linh (Hải Dương) mở trường dạy học.
Triều đình thời vua Trần Dụ Tông ngày càng thối nát, vua Trần Dụ Tông còn lệnh cho các vương hầu nhà Trần, mở hội thi hát tuồng và các trò tạp kỹ, cho gọi nhà giàu ở khắp kinh thành vào kinh đánh bạc làm vui, các quan thi nhau uống rượu, ai uống được nhiều rượu thì được thưởng tiền, thậm chí là vua hứng lên còn thưởng cho cả cung nữ.
Trong cung, vua suốt ngày ăn chơi nhảy múa, trong dân chúng thiên tai mất mùa, hạn hán bắt đầu xảy ra, dân tình đói kém, loạn lạc nổi lên như ong.
Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, nhưng về mặt đối ngoại, vua Trần Dụ Tông vẫn sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành (năm Đinh Mùi 1367), bị thất bại, vì vậy mà tình hình kinh tế nhà Trần lại ngày càng kiệt quệ.
Nhân cơ hội đó, vào năm sau, năm Mậu Thân 1368, vua Chiêm Thành cho người sang đòi đất Hóa Châu, mấy lần đem quân đánh phá kinh thành Thăng Long, khiến vua tôi nhà Trần bỏ chạy tan tác.
Vua Trần Dụ Tông vì ăn chơi vô độ, nên sức khỏe ngày càng suy kiệt, và mất vào năm Kỷ Dậu 1369, hưởng dương được đúng 33 tuổi, tổng cộng ở ngôi được 28 năm.
Cũng vì ăn chơi hưởng lạc, Trần Dụ Tông không có con nối dõi, buộc phải nhận Trần Nhật Kiên (con của anh trai Trần Nguyên Dục) làm con nuôi, làm người nối dõi.
Oái ăm thay, Trần Nhật Kiên lại không phải là con ruột của Trần Nguyên Dục. Bởi mẹ của Trần Nhật Kiên đã mang thai với người chồng họ Dương trước khi trở thành tỳ thiếp của Trần Nguyên Dục. Tên chính thức của Trần Nhật Kiên là Dương Nhật Lễ.
Vậy là từ thân phận con một đào hát, Dương Nhật Lễ trở thành hoàng đế nhà Trần. Đây là trường hợp hy hữu trong nghìn năm sử Việt.
Sau khi làm vua, Dương Nhật Lễ bỏ bê công việc, ham chơi, rượu chè, cho đón cha ruột Dương Khương vào triều giữ chức Lệnh thư gia, có ý đổi sang họ Dương khiến các quan trong triều bất bình. Triều đình nhà Trần càng thêm đổ nát.
May mắn, cuối cùng, các công thần đã ra tay dẹp loạn, phế truất Dương Nhật Lễ, lập Trần Phủ (Trần Nghệ Tông) lên ngôi.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thovn.net/category/suc-khoe/

One Reply to “Ông vua liệt dương, ăn chơi trụy lạc nức tiếng và ông vua khác dòng hy hữu trong nghìn năm sử Việt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *