25 Replies to “Part 1 Nonstop DJ Nhạc Sàn Người Mẫu Chân Dài Miên Man 2016.Par1”

  1. nghe nhạc mà bà già chửi thằng này như thằng điên người thì giật như động kinh còn đầu thì lắc như chó mán, mắt thì nhắm nghiền như thằng hâm , tay chân thì múa loạn xạ như đuổi gà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *