17 Replies to “PES 2013 ĐỈNH CAO”

  1. Thằng đá Liverpool kém vầy. Không biết chạy chỗ. Chỉnh đội hình thấp xuống thì Real Madrid chạy thế nào được

  2. Ai có thể cho mình hỏi chọc khe bổng ntn kk mình mới chơi kk bit đá

  3. Đá hay đấy..giải trí lành mạnh.. tôi toàn tạt cách đánh đầu sút xa…đá trung lộ ghét lắm..nhất là bị phản công… thì đi viện..😂😂😂

  4. Đá kiểu này gặp mình chắc chấp bạn 2,3 trái banh quá, mình qua người toàn bằng kỹ thuật ko àh :))

  5. thay vì nói những câu khó nghe như "đá như ship mà đưa lên mạng", "thấy title tưởng đá hay lắm" hay "đá kém" thì không góp ý để họ đá hay hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *