32 Replies to “[Phần 3 – The Movie Vietsub] Inuyasha – Tập 1 Part 1”

  1. khúc 10 : 16 thì cung của Kagome đâu
    Cô ấy thường là phải mang cung theo tới bất cứ chỗ nào mà

  2. đáng lý là kakome phải mặt đồ khác chứ lúc trước nói ở phần 2 là kakome đã tốt nghiệp rồi mà ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *