35 Replies to “Phim Hành Động Võ Thuật Hay Nhất – Phim Đánh Đấm Điên Cuồng – Thuyết Minh”

  1. Phim co hay thi minh moi ok va ung hô.cu co nôi dung phim nhu thê nay thi .minh se tim hiêu va se theo doi sem.nêu hay minh se rât ok va rât ung hô.!@

  2. Phim hay .noi chung la ban thân minh sem phim nay .thi minh thây rât ok.minh rât thich.nhung con nhiêu ban khac.không biêt cac ban liêu co so thich .va yêu phim nay nhu minh không ta.

  3. Cái đit tổ nhà nó hình ảnh rõ ràng là 2 thằng tây mà khi vào xem thì lại là Trung Quốc đit cụ thằng đăng lên 👆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *