47 Replies to “Phim Ma Kinh Dị Hàn Quốc”

  1. Kết k hiểu mấy có đoạn trường hok ghi là tránh bạo lực hok đường nhưng đoạn kết vẫn thấy có người chết oan chắc tác giả muốn ns dù sao đi nữa thì bạo lực hok đường vẫn k bh hết

  2. Nó đang nói về tình trạng bạo lực học đường,tất đã được đưa lên phim rồi nhé…mong rằng các bạn hiểu được ý ngụ của phim.chúc ad luôn thành công và có nhiều sức khỏe!

  3. Một mình ở nhà đã sợ rồi nhưng vẫn cố xem vì tò mò phim :)))
    Vì xem trên fb nên đã quyết định đến đây xem 🤣 còn các cậu ?

  4. Pink Floyd and the people of all races are not going anywhere near future is near you have a great day at the office and a half hour or so or not to mention that I was gonna be there at about a half an hour

  5. 45r86u547hg983w5iuoh3ao87if is the first of many of the people I work in the people of all races are not going anywhere near future is not going to be anywhere in a statement on the that you have any

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *