Posted onNội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phim Ngắn: Đừng Bao Giờ Chơi TALKING ANGELA vào lúc 3 GIỜ SÁNG – Thử Thách chơi Talking Angela 3 GIỜ SÁNG
Tụi mình đã nghe nói về trò chơi ma ám TALKING ANGELA này từ rất lâu rồi , hôm nay vào lúc 3 giờ sáng , bọn mình sẽ làm Thử Thách chơi Talking Angela xem trò chơi ma ám này có thật sự có thật hay là không , các bạn cùng chơi với tụi mình nhé …

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

20 Replies to “Phim Ngắn: Đừng Chơi TALKING ANGELA vào lúc 3 GIỜ SÁNG – Thử Thách chơi Talking Angela”

  1. Chắc từ nay không giám cho em trai chơi cái này nữa sợ quá 🤧 ngày trước còn nhỏ thích chơi lắm giờ mới thấy 😨😨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *