11 Replies to “Phím Tắt Cơ Bản Trong RA2 & YURI phần 1”

  1. Cho hỏi có cái phím nào mà cho quân mình có thể bắn tất cả mọi thứ í , bắn cả đồng đội được luôn !

  2. Kick buiding công trình. Rồi làm sao để chọn công trình đó thả xuống mặt đất mà không cần kick vào công trình đó trong tab 1 lần nữa. Phím tắt nào vậy ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *