50 Replies to “Phong Lê – Đập Đá hay Cái Lờ Mới (hài Độc Thoại)”

  1. làm hể loại này nhiều vào nha anh trai. Tuy hơi thô tục nhưng nội dung có giá trị tham khảo sâu sắc 😀

  2. thắc mắc 1 điều ko biết phong lê có dích sát nghĩa nhiều câu ko ? hay mô đi phê nhiều đoạn như " cam kết " " lồn mới "….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *