7 Replies to “Ra2 CnCNet – Phút cuối sinh tồn 1 xe”

  1. nhìn chơi mượt ghê , laptop core I5, ram 8G mà vô map nó thả 2 đợt quân là đứng nhìn nó đập luôn, mình mua cực chậm

  2. Ad chơi phiên bản Yuri nào mới có nhiều nhà, xe, lính vậy ad. Vs lại làm sao chỉnh có bot trong Yuri đi đánh liên tục vậy ad. Chứ em chơi Yuri thì em chỉnh Khó mà nó đi đánh ít gần chết. Em chơi chán luôn :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *