35 Replies to “Review mặt nạ phòng độc 3M”

  1. em có góp ý nhỏ thế này ạ!
    1. Lồng nhạc nhỏ lại để nghe giọng nói được rõ hơn.
    2. ở phần mô tả ở dưới anh có thể để địa chỉ liên hệ, khách hàng đọc được sẽ tiện hơn là phải Bình luận để hỏi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *