7 Replies to “Review vựa Hoa Chậu Cảnh Lộc An”

  1. Mấy cây khế còn tơ mắc kinh hồn quê tôi có đầy. Khế là cây nhanh lớn dễ trồng với giá đó chắc người ta làm giàu hết. Mấy cây đó nói thật trả 500k_1trieu dưới tôi là người ta bán cho cả xe tải. Phải những cây già nu hình thù quái dị mới có giá tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *