24 Replies to “Rules of Survival . Thử trải nghiệm game nhảy dù bắn súng hàng đầu việt nam”

  1. Game này tôi cũng có hôm kia vô cái nhà kho đéo được cây súng chỉ có cái chảo để che mong cái tôi cầm cái chảo chạy vòng vòng đi dô cái nhà cao cao ở trên núi á thấy 1 thằng cái tôi chạy vô nó bắn tôi quá trời lun tôi chạy lại nó nó bắn tôi còn 20 máu tôi cầm chảo đi lại chổ của nó đập cho nó 4 phát nó chết lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *