7 Replies to “Running man – Chuyện tình tay ba " Đương nhiên rồi"!!”

  1. Eric đẹp trai hết phần thiên hạ. Nhưng trong lòng tui chỉ có Kookie mà thôi. Yêu Hổ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *