45 Replies to “Shin cậu bé bút chì. Ngôi nhà trú ẩn của Shin”

  1. shin vậy là sướng rồi chứ nhà teo k.o làm được là vì 3 lí do
    1 : hổng có thùng catton loại to , toàn loại nhỏ chui vô k.o vừa
    2 :me k.o lam cho teo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *