48 Replies to “Show Dj Mi-A Tại Hải Phòng”

  1. Người ta có cách sống của người ta, có cung thì có cầu thôi, mấy bạn trì trích họ ghê quá. Bản thân tôi nhièu khi muốn vô quá mà k có tiền chỉ đứng ngoài nhỏ dãi 🙁

  2. Không hiểu gia đình nghĩ gì khi đem con nhỏ theo trong khi đó âm thanh lớn trong phòng bar sẽ ảnh hưởng đến thính lực của nhỏ sau này😤

  3. Vu truong toàn thứ thác loạn, ma tuy, chất kich thích , gái gú hở hang, nhà nuoc nên nghiêm câm hoàn toàn các tụ điểm kiểu như the nay

  4. DJ là phải vú bự nha. Vú lép ko dc chọn làm DJ và rất nhiều em thiếu nợ anh để đi làm vú.

  5. đúg chỉ có vn. cũng dj cũng ăn mặt sexy nhưng nhìn nc ngoài họ lịch sự kòn vn hở hang quá mức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *