10 Replies to “SỔ GIUN . CỎ THÁi. KHOÁNG THÁI VÀ HÀNG MỚI”

  1. Leu nguy trang co may cai cua nho de quan sat boi vay anh? Thuoc so giun 140k so duoc may chim vay anh?bich khoang 0.5kg hay 1kg

  2. ĐT it nhất là 7 lần có bao jo e bắt máy đâu. E bán chim cu mà e chánh còn hơn e bán hột xoàn vậy e. Xài dt mà khách dt ko bắt máy thì sài làm ji e. E nên tôn trọng khách hàng chút nha e

  3. Giá các sản phẩm ở trên nhé ae. 0393414996
    Sổ giun: 140k, Khoáng: 180k, Cỏ thái: 140k, Lều: 340k
    Giá trên đã bao gồm phí ship (phí vận chuyển)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *