Posted onSau khi vào thăm trường là thời gian quay trở lại thăm xóm trọ cũ mà 3 năm học tại trường, mình ở đây. Xóm trọ không thay đổi nhiều chỉ có cây cối là lớn lên, có người mất đi, có người thấy trẻ ra… dẫu sao chuyến đi vẫn giúp mình ghi lại 1 chút kỷ niệm trước khi quay lại với công việc sau nghỉ lễ!

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thovn.net/category/bat-dong-san

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *